Juhtimiskeskus 619 1899 24h
Helistades välismaalt: +372 619 1899
Klienditeenindus 619 1999
klienditeenindus@uss.ee
Sisene iseteenindusse

Tulekahju häireedastus

Häireedastusteenus 112 on teenus, millega edastame kliendi objektilt tulnud tulekahjuteate automaatselt Päästeameti häirekeskusesse. Häire edastamiseks paigaldame kliendi objektile automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi (ATS) külge spetsiaalse seadme, mis tagab häireteadete jõudmise valveobjektilt Päästeameti häirekeskusesse. Häiresignaali edastamiseks peab valveobjektil olema interneti püsiühendus ning võrguseadmed olema varustatud reservtoiteallikatega. Meie tulekahju häireedastuse teenus sisaldab nii häireteadete vastuvõtmist ja päästeameti häirekeskusele edastamist kui ka seadmestiku ja päästeameti vahelise side toimimise katkematut kontrolli.

Automaatne tulekahjuteate edastamine häirekeskusesse võimaldab märgatavalt vähendada tulekahju tekkest päästemeeskonna saabumiseni ja kustutustööde alustamiseks kuluvat aega. Häireedastusteenus on kohustuslik kõrgendatud riskiga objektidel, kus tulekahju korral võivad ohus olla suure hulga inimeste elu ja tervis ning tulekahju puhkedes võivad tekkida suured varalised kahjud.

Kõrgendatud riskiga objektideks on määruse järgi (https://www.riigiteataja.ee/akt/13355097):

  • Majutusasutused, mille kasutajate arv on suurem kui 100
  • Ravi- ja hooldusasutused, mille kasutajate arv on suurem kui 50
  • Kogunemishooned, mille kasutajate arv on suurem kui 500
  • Büroohooned, millel on enam kui 8 korrust
  • Tööstus- ja laohooned, mille pindala on suurem kui 4000 m2 ja ehitus kuulub 2. või 3.  ohutusklassi
  • Suurõnnetuse ohuga ettevõtte tööstus- ja laohooned

Tulekahju häireedastusteenuse ankeet

Kui soovid liituda 112 tulekahju häireedastusteenusega, siis võta ühendust meie müügiosakonnaga ja küsi pakkumist!Küsi pakkumist
Kas teadsid, et
kümnest süüdimõistetud murdvargast üheksa väldivad häiresüsteemiga kaitstud maju.

Üldtingimused

  • Pakume teenust vastavalt kliendi soovidele ja võimalustele, alates infoedastusteenusest ja lõpetades täisteenusega.
  • Valehäire korral on patrullekipaaži väljasõidu tasu vastavalt hinnakirjale.
  • Valveseadmete puudumisel pakume lahendust, paigaldust ja hooldust vastavalt objekti spetsiifikale ja vajadustele.
  • Soovi korral tehnilise valve lepinguga Eesti soodsaim kodukindlustus. Garanteerime väga head kodukindlustuse tingimused ja hinna.