Kontaktivaba lähiväljaside avardab kliendi võimalusi

Maailmas areneb jõudsalt kontaktivaba lähiväljaside (NFC – near field communication), mis võimaldab kasutada mobiiltelefoni hoopis uutmoodi ja laialdasemalt, kui seni on harjutud. USS Security arendusjuhi Argo Reintali sõnul pakub lähiväljaside uudseid võimalusi ka turvavaldkonnas ning mitmed kliendid on neid võimalusi juba aktiivselt kasutamas.

NFC vōimaldab raadiosageduslikus lähiväljas toimivaid kontaktivabasid autentimis- ja makselahendusi. Selleks, et selline raadioside oleks vōimalik, on telefoni sisse ehitatud spetsiaalne kiip. Erinevalt Bluetooth ühendusest, mis levib tavaliselt kuni 10 meetri kaugusele, on NFC levimise kauguseks vaid mōni sentimeeter. Tänu lühikesele leviulatusele on NFC voolutarve väga väike ning ühendus turvaline. NFC abil saab avada uksi, tasuda ostude eest, jagada fotosid, saata sōnumeid, avada telefonis olevaid rakendusi, helistada määratud numbrile ja teha palju muudki.

“Juba täna on mitmed meie suurkliendid soovinud uuel tehnoloogial põhinevaid lahendusi, mis aitavad neil haldusmudeli efektiivsemaks muuta. NFC kiip on seotud serveriga ja see loob võimaluse lisada kiibile erinevaid funktsionaalsusi. See omakorda võimaldab turvatöötajale mugavalt lisada täiendavaid hoone haldusega seotud ülesandeid ja nende täitmist ka reaalajas jälgida,” selgitas Reintal. “Näiteks on ühel meie kliendil vaja regulaarselt mõõta basseini kloorinäitu. Turvatöötaja, kes niikuinii objektil regulaarselt oma ringkäike teeb, võtab ka kloorisisalduse näidu ning NFC kiibi abil laetakse kogu vajalik info vee kvaliteedi kohta serverisse üles,” tutvustas Reintal kiibi võimalusi.

Paljudes regulaarset koristust vajavates ruumides on senini seinal paberist koristusgraafik. Selle saab aga Reintali sõnul asendada elektroonilise tablooga, millel kuvatakse koristaja koristusaeg, nimi ja muu vajalik info. Koristus registreeritakse ruumi koristamise järel NFC kiipi lugedes. Kui ruum jääb õigel ajal koristamata või koristus hakkab hilinema, on lihtne panna süsteem koristajale meeldetuletusi saatma ning lõpuks ka haldusjuhile märku andma.

Uusi mugavusi pakub kontaktivaba lähiväljaside samuti eraklientidele. “Kujutame ette olukorda, et klient on just läinud reisile ning ta kahtleb, kas kodu teise korruse aken jäi avatuks või mitte. Ta soovib, et turvafirma seda kotrolliks. Juhul, kui objektile on paigaldatud NFC kiip, saab klient ise objekti külastavale turvatöötajale lisada ühekordse ülesande – teha teise korruse aknast pilti . Pilt laetakse koheselt ja automaatselt üles serverisse ning vajadusel saadetakse e-kirjaga kliendile. Klient saab ise serveriga kontakti võttes veenduda, et kodus on kõik korras,” kirjeldas Argo Reintal erakliendi jaoks mugavat võimalust.

Reintali sõnul on enamusel uuematel Androidi kasutavatel nutitelefonidel NFC funktsioon juba tehase poolt kaasas, samuti on see olemas iPhone6 telefonidel. “See tehnoloogia levib maailmas järjest laiemalt ning lähema paari aastaga on enamusel kasutuses olevatel nutitelefonidel NFC funktsioon juures,” prognoosis Reintal.

Head kliendid! Erinevate uute võimaluste osas, mida kontaktivaba lähiväljaside turvavaldkonnas pakub, küsige lisainfot meie turvalahenduse müügijuhilt Andres Lofitskilt, andres.lofitski@uss.ee , tel: 619 1980, mob: 5568 3540.