Suitsu,- vingugaasi- või temperatuuriandur – kellele, milleks ja kuhu?

Eestis hukkus tulekahjudes 2011. aastal 72 inimest, 2014. aastal 54 inimest, 2015. aastal 47 inimest. Eelmisel, 2015. aastal jättis kodudes punase kuke vallapääsemise tõttu elu 37 inimest, neist hooletu suitsetamise tõttu 20. Aastal 2011 hukkus hooletu suitsetamise tõttu koguni 30 inimest. Positiivne on hukkunute arvu vähenemine. Tulekahju avastamine varases staadiumis oleks tõenäoliselt aidanud päästa mitu inimelu.

andurid

Erinevat tüüpi tulekahjuandurid (vasakult: vingugaasiandur, temperatuuriandur ja suitsuandur)

Mitmeid aastaid on kehtinud kodudes autonoomse suitsuanduri nõue, milles on olemas nii suitsu avastamise tehnoloogia kui ka alarmseade, mis teavitab võimalikust tulekahjust. Igas kodus peaks olema vähemalt üks autonoomne suitsuandur, see on miinimumnõue. Soovituslik on paigaldada suitsuandur aga igasse eluruumi ja majaomanikel tuleks kriitilise pilguga üle vaadata ka tehnoruum, kus asub elektrikilp.

Suitsuandurit ei ole mõttekas paigaldada kööki, kus puudub hea ventilatsioon. Toidu valmistamisega kaasneb palju lenduvaid osakesi, mis häirivad anduri tööd ja põhjustavad valehäireid. Samuti ei soovitata paigaldada suitsuandurit niiskesse vannituppa, sest see võib rikkuda seadme.

Keerulistes ja tolmustes tingimustes, soovitame suitsuandrui asemel kasutada temperatuuriandurit. See sisaldab endas temperatuuritundlikku elementi ja häireseadet, mis reageerib ja teavitab ohust. Temperatuuriandur ei reageeri ümbritsevas keskkonnas olevale tolmule ega suitsule. Temperatuurianduri soovituslikud kasutuskohad on köök, katlaruum, tööruum, garaaž.

Kui Teil on ahiküte ja küttekolle ajab suitsu sisse, siis tuleks pöörduda spetsialisti poole ning esimesel võimalusel lasta kogu süsteem koos korstnaga renoveerida.

Vingugaasiandur on mõeldud avastama mittetäielikul põlemisel tekkivat gaasi, mis on värvitu, lõhnatu, õhust raskem ja surmav. Vingugaasimürgituse võib saada tahke kütusega köetava küttekolde liiga varasel sulgemisel. Esimesed mürgistusnähud on uimasus ja peapööritus. Nende tunnuste avaldumisel tuleks viivitamatult avada aknad-uksed ning ruumid ventileerida. Eriti ohtlik on vingugaas magavale inimesele, sest hapnikupuudus ja vingugaas tekitavad veel sügavama une, mis võib jääda igaveseks.

Vingugaasiandur tuleb paigaldada veidi madalamale kui on ruumis oleva inimese hingamiskõrgus. Elutoas soovitame paigaldada ca meetri kõrgusele ja magamistoas 10 cm madalamale kui on pea kõrgus voodis. Sellisel juhul on andurist kasu – oht avastatakse ning häire antakse võimalikult vara, et jõuaks reageerida ja vajadusel evakueeruda.

Müüakse ka kombineeritud andureid, kus ühes kestas on nii suitsu- kui vingugaasiandur. Kasutusel on topelttehnoloogia ja andur annab erineva häiresignaaliga, märku suitsust või vingugaasist. Eesti turul müüdava andurid edastavad ingliesekeelseid teated. Näiteks FIRE kui on suitsuoht ja CARBON MONOXIDE kui on vingugaasioht. Kombineeritud anduri paigaldusel lähtutakse suitsuandurile soovitatud paigaldusviisist.

Gaasiseadmetega eluruumide kütmiseks, vee soojendamiseks või toiduvalmistamiseks, soovitame paigaldada gaasidetektor, mis avastab gaasilekke juba varases staadiumis ning annab optilise ja helisignaaliga märku ohust. Gaasiandur avastab, maagaasi, vedelgaasi ja majapidamisgaasi lekkeid.

Autonoomsed andurid on üldiselt hooldusvabad. Soovitavalt üks kord aastas tuleb vahetada patareid ja pühkida pehme lapiga anduri pinnalt tolm. Suitsuanduri kambrit võib puhastada tolmuimejaga. Andureid ise avada ei tohi, sest see võib rikkuda seadme.

Kõiki anduritüüpe müüakse autonoomsetena, ehk omaette toiteallikaga, milleks on üldjuhul patarei ja andur töötab iseseisvalt ehk lokaalsena. Kui on kodus olemas või plaanis paigaldada valvesignalisatsioonisüsteem, siis on mõistlik nii suitsu-, temperatuuri-, vingugaasi- ja gaasiandurid ühendada kindlasti kesksesse valvesüsteemi, mille häire on võimalik juhtida turvafirmasse.

Andurid, mis on ühendatud valvesüsteemiga peab hooldama valvesüsteemi teenindav tehnik, kellel vajalikud teadmised, oskused ja vahendid teostada protseduur seadmeid rikkumata.

NB! Gaasiandur, vingugaasiandur ei asenda suitsuandurit ja vastupidi.