Aasta teenistusjuht Janar Stokerman

Esimest korda puutus Janar Stokerman turvatööga kokku 1999. aastal Tartu toidukaupluses turvamehena leiba teenides. Enam kui viisteist aastat hiljem vastutab ta USS Security kogu Lõuna regiooni mehitatud valveteenuse ja patrullide töö korraldamise eest ning tema tegevuspiirkond ulatub Paidest ja Järva-Jaanist kuni Valga ja Võruni. Sadade valveobjektide hulgas on täna ka seesama toidukauplus, kus kunagi kõik alguse sai. Vahepealsetesse aastatesse mahub veel teenistus patrullekipaažis ning vastutusrikas töö turvafirma juhtimiskeskuse vahetuse ülemana. Janari puhul kehtib reegel, et ettevõtte parimad ning lojaalsemad töötajad kasvavad organisatsiooni seest ning on omal käel tunda saanud turvatöö kõiki tahke.

persoon

USS Security aasta teenistusjuhi tiitel on nii isiklikuks tunnustuseks kui kõrge hinnang kogu Lõuna piirkonna tööle. Lühikese ajaga on Janar loonud tipptasemel meeskonna, kuhu kuulub ligi 150 turvatöötajat. Mehitatud valve eripäraks on töö pidev muutumine ja objektide vahetumine. See aga tähendab ka pidevat inimeste töö planeerimist, värbamist ja aeg-ajalt ka töösuhte lõpetamist. Üks hea teenistusjuht tunneb nimepidi mitte ainult oma vahetuid alluvaid vaid kõiki tema objektidel töötavaid inimesi. Kuid sageli tähendab see ka möödapääsmatut vajadust olla kursis oma inimeste isiklike peremuredega ja jõudumööda neidki lahendada. Sest vastasel juhul võtab turvatöötaja need tööle kaasa ja lõppkokkuvõttes võib kannatada klient. Viimast aga professionaalne teenistusjuht lubada ei saa.

Kui suuremates linnades nagu Tallinn, Tartu või Jõhvi vastutab erinevate töölõikude eest omaette inimene, siis maapiirkondades on just teenistusjuht ja turvajuht need, kelle kanda on pidev suhtlemine klientidega, tehnilistele küsimustele lahenduse leidmine aga ka arveldustega seonduv. Kliendid soovivad suhelda konkreetse inimesega ja tunda, et nende muresid ja rõõme kuulatakse tõsiselt. Janari kohta pole liialdus öelda, et just mitmekülgsus, pühendumine ja suur kogemustepagas teevad temast orkestri mõõtu andva mehe.

Janari teeneks saab pidada ka Lõuna piirkonna patrullmeeskonna ülesehitamist ja arendamist kogu Eesti üheks parimaks omataoliseks. Kinnituseks olgu vaid öeldud, et kui USS Security patrullekipaažides peaks mõni vaba töökoht tekkima, siis uue inimese leidmiseks töökuulutust tavaliselt välja panema ei peagi. Jutt patrulli vabast ametikohast liigub kiiresti suust suhu ja suurepärase sisekliimaga tiimi kandideeritakse tööle ka konkureerivatest turvafirmadest. Ühena vähestest turvafirmadest kannavad USS’i Lõuna piirkonna patrulltöötajad tulirelvi ning organiseeritakse ühiseid tiirulaskmisi. Janar Stokermani poolt ülesehitatud patrullteenistuse mehed ja naised on kõik piisava väljaõppe ning kogemustega, et vajadusel täita ka pidulikel sündmustel suurt esinduslikkust nõudvaid turvaülesandeid.

24/7 kättesaadav olemine tähendab tõsist ohtu läbipõlemiseks. Suuremate vahejuhtumite puhul on heaks tooniks, et lisaks patrullile sõidab esimesel võimalusel objektile ka vastutav juht. Murphi seaduse kohaselt juhtuvad asjad siis, kui neid kõige vähem ootad ja halvimal ajal. Nii juhtus näiteks viimasel uusaastaööl Tartus, kui üks üleliia napsitanud mees otsustas tungida sisse tuntud autofirma müügisalongi, seal laamendama hakata ja tagatipuks kogu hoone tuletõrjevoolikust veega üle kasta. Ei jäänud Janaril muud üle, kui pidulauast tõusta ning tõtata kliendi murele lahendust otsima.

Väga paljudel mehitatud objektid on valve vajadus vaid öösel. See aga tähendab, et turvatöötajatega saab töökohal suhelda ja neid juhendada üksnes öisel ajal. Jällegi on Janar see mees, kes aeg-ajalt istub pimedal ajal autosse ning sõidab mööda Lõuna-Eesti maakondi ja külastab nii piimatööstusi, klaasivabrikut, laohooneid ja büroosid, mille valvamine on usaldatud USS Security inimestele. Vaid nii saab kohapeal rääkida oma töötajatega ja vahetult tutvuda iga objekti valvamise iseärasustega.

Kahe lapse isana ja hea abikaasana on Janar kõige selle kõrvalt jõudnud oma kätega ehitada Tartu külje alla oma perele ka toreda kodu.