Täname Tõrva linna ja Helme valla kliente suure usalduse eest

USS Security on sügavalt tänulik kõigile oma lojaalsetele klientidele, kes usaldavad meie turvateenuseid ja on valmis kvaliteetse teenuse eest tasuma õiglast hinda. Meie eriline tänu kuulub sel korral Tõrva linna ja Helme valla elanikele, kelle meelekindlus mitte kaasa minna konkurendi piirkonna turvaturgu hävitavate hinnapakkumistega on tähelepanuväärne.

2013. aasta 29. jaanuari ajalehe Valgamaalane esikaaneloo pealkiri kõlas: “Turvasõda tõi Tõrva linna kaks patrulli”. Sellel oli kiirelt kulgenud eellugu, mis algas napp kaks kuud varem turuliidri G4S lakoonilise teatega loobuda Tõrva linnas asuvast patrullist ja sellele järgnenud piirkonna klientide ühisotsusega hakata kasutama USS Security teenuseid.

Toonase leheloo kirjutanud ajakirjaniku hinnangul “oli tegemist järjekordse näitega, kuidas suurfirma klientidega käituda võib: tahan – lähen; tahan – tulen tagasi; tahan – maksan teenusele peale. Teiseks sai kinnituse, et kogukonnas jõude koondades, ühiselt tegutsedes ja oma huvide eest seistes on võimalik asju muuta.”

Tänavu sügisel, ligi kolm aastat hiljem, olid Tõrva ja lähivalla kliendid taas kord dilemma ees, sest konkureeriv turvafirma lubas neile ületulekul ajutiselt märkimisväärselt soodsamat hinda. USS Security’l on rõõm täna tõdeda, et konkurendi pakkumise asemel langetasid kohalikud inimesed kaalutletud otsuse ning austasid omapoolse kliendilojaalsusega meie pühendumist pakkuda ausat turvateenust.

Tõrva linnas ja ümbritsevas Helme vallas on erinevaid turvateenuseid vajavate klientide hulk paratamatult piiratud. Tõenäoliselt on see üks väiksema elanikkonnaga piirkond kogu Eestis, kus turvapatrull on alaliselt kohapeal. Sellest piirkonnast teenitav potentsiaalne äritulu on igale ettevõtjale piiripealne, et hoida pidevas ja koheses reageerimisvalmiduses patrullautot.

Eelnevat arvestades ei saanud konkurendi pakkumine USS Security hinnangul olla äriliselt mingil juhul tasuv. Kuid just vajadus säilitada oma äritegevuse kasumlikkus oli konkurendi põhimotiiviks 2013. aasta alguses Tõrvast patrulli äraviimisel.

Oleme USS Security’s veendunud, et jätkusuutlikku ja stabiilset turvateenust on võimalik pakkuda ka väiksemates piirkondades. Selle üheks eelduseks on kohaliku kogukonnaga avatud kaartidega rääkimine ning kõigile osapooltele sobiva lahenduse leidmine.

Kui USS Security 2013. aasta alguses otsustas kohalike klientide palvel Tõrvasse tulla, tegime põhjalikke tasuvusarvutusi. Väga palju mõjutas meie tulekut piirkonna teenustarbijate ühine otsus USS’i kliendiks hatata. Tõrvasse tulekul ei teinud me mingeid mööndusi teenuse kvaliteedile ning USS Security patrull baseerub ööpäevaringelt kohapeal Tõrvas, samas kui konkurent reageerib päevasel ajal häiretele ligi 30 km kauguselt Valgast või 50 km eemalt Viljandist.

Meie patrulltöötajad on kohalikud inimesed, kes tunnevad iga külateed ja nurgatagust ning kes on uhked võimaluse üle oma kodukoha inimesi ja nende vara valvata. Oleme USS Security’s selle usalduse eest kõigile tänulikud ja loodame, et ka Teie olete USS Security teenusega rahule jäänud.

Usume siiralt, et mitte kellegi huvides ei ole olukord, kus pikemas perspektiivis ei pruugi ebasiira konkurentsi tõttu väiksematesse piirkondadesse turvafirma patrulle tegutsema jääda. USS Security poolt kinnitame, et klientide jätkuv usaldus meiega edasi minna saab tasutud kvaliteetse ning jätkusuutliku teenusega. Ja seda kõikjal meie tegutsemispiirkondades üle Eesti, tegemata mingeid järeleandmisi teenuse kvaliteedile.

Turvalisus pole privileeg ja see kehtib kõigile Eesti elanikele.