Miks valveseadmed vananevad ja vajavad uuendamist?

Täpselt samamoodi nagu meie igapäevane kodutehnika, vananevad ja vajavad teatud aja tagant väljavahetamist ka valveseadmed. USS Security arendusjuht Argo Reintal kirjeldab nelja olulisemat põhjust, miks tehnika “sureb” ning pealtnäha täiesti töökorras seadmeid enam ühel hetkel kasutada ei saa.

Kodu või kontori valvetehnika koosneb reeglina erinevatest liikumis-, suitsu-, kuumuse-, ukse- ja akende- ning teistest anduritest, sireenist, nende juhtsüsteemist ja signaali edastusseadmest. Igal komponendil on täita oma kindel roll ning tõhusat kaitset pakub vaid täiesti töökorras valvesüsteem. Tehnika vananemisel tasub enim tähelepanu pöörata just signaali edastusseadmetele, millest sõltub häire jõudmine turvafirma juhtimiskeskusesse.

Laias laastus on tehnika vananemise põhjused seadmete enda väsimises ja üleüldises tehnoloogia arengus. Valveseadmete mõistlikuks elueaks loetakse 10 – 15 aastat ja kui neid on regulaarselt puhastatud ning nõuetekohaselt hooldatud, peaksid nad selle perioodi laitmatult toimima. Kuid igal reeglil on erandid…

Tehnika läheb lihtsalt rikki

USS Security arendusjuhi Argo Reintali sõnul on esimeseks ja kõige selgemaks märgiks tehnika vananemisest sellega üha sagenevad rikked.

“Põhjuseid võib olla palju, kuid enamasti lakkab mõni elektroonikakomponent lihtsalt töötamast ja see tuleb välja vahetada. Kui nõukogude ajal võttis nutikam pereisa jootekolbi kätte ja hakkas televiisoril transistorit vahetama, siis tänapäeval on praktiliselt kogu kodutehnika moodulite põhine.

Rikkis osa vahetatakse välja vaid tervikmoodulina ning üksikut takistit või releed ei hakka keegi trükkplaadil parandama. Parimal juhul võib vananenud süsteemi uuesti tööleputiamine õnnestuda, kuid selle töökindlus ei suuda enam head turvatunnet pakkuda,” selgitab Reintal.

Tehnoloogiapõlvkondade vahetumine

Teiseks valvetehnika vananemise põhjuseks on tehnoloogiapõlvkondade vaheldumine. Kümmekond aastat tagasi valmistatud tootesari võib vahepeal olla tootmisest maha võetud, asendatud uuega ning rikkiläinud osa polegi enam kusagilt saada.

Argo Reintali sõnul nõuab selline olukord tehnikult väga loovat lähenemist, et uued komponendid vana süsteemiga ühildada.

“Kett jääb täpselt nii tugevaks, kui tugev on selle nõrgim lüli. Ka valvesüsteemi mõistes tuleb selle kasulikku eluiga arvestada kõige vanemast osast. Tihtilugu pean selgitama, et iga vooluvõrku ühendatud tehnikakomponent kulub. Ja valveseadmed on elektritoite all pidevalt ehk 24/7 – sensorid registreerivad liikumist, keskseade teeb oma igapäevast tööd ning turvafirmaga ühendatud süsteemi puhul edastatakse tulekahjuhäire juhtimiskeskusesse sõltumata sellest, kas objekt on valve alla seatud või mitte. Kui 80-ndatest aastatest nurka tolmu koguma jäänud plaadimängija on ka täna mängukõlbulik, siis pidevalt töös olev valvesüsteem ei pea sellele koormusele vastu,” lausus USS Security arendusjuht.

Moraalne vananemine

Kolmandaks on tehnika moraalne vananemine. Vähesed meist kasutavad täna veel nuppudega või ühevärvilise ekraaniga mobiiltelefoni. Samamoodi soovivad inimesed oma turvasüsteemile näiteks puutetundlikku sõrmistikku või ühendada süsteem internetti, et näha iga kell oma nutitelefonis koduse valvekaamera pilti. Tehnoloogia areneb meeletu kiirusega ning kohati juba paar aastat vanad süsteemid ei suuda toetada rakendusi, mida iga päev sadade kaupa maailmas välja mõeldakse.

Argo Reintali sõnul on sellisel juhul valik lihtne. “Kui inimene tunneb, et peale lihtsakoelise häiresignaali edastamise ta valvesüsteemilt muud ei eelda, võib ta rahuliku südamega selle alles jätta. Kuid seda siiski seni, kuni juba eelpool kirjeldatud põhjustel valvetehnika oma loomuliku elukaare lõppu pole jõudnud.”

Andmesidestandardite muutumine

Neljas suurem põhjus valvetehnika komponentide uuendamiseks on uued sidelahendused signaali ja häirete edastamiseks turvafirmasse.

“USS Security klientidel on päris palju selliseid lahendusi, kus signaal liigub erinevate raadiovõrkude kaudu. Samm-sammult oleme asendamas enda poolt ülalpeetavaid raadiovõrke sideoperaatorite andmeside teenusega. See samm võimaldab turvafirmal keskenduda põhilisele – valveobjektide jälgimisele ja kiirele reageerimisele, mitte aga tegeleda sidevõrkude haldamisega. Klientidele võib see tähendada vajadust vananenud saatjad uutega asendada,” selgitas Reintal.

Kuid juba täna võime olla kindlad, et millalgi aastate pärast saab aeg ümber ka GSM sidevõrgule ja tulevad uued standardid – 4G, 5G jne. “Päeva, mil tehnika enam edasi ei arene, meie silmad ei näe kunagi. Ühes sellega peame paratamatult leppima ka vajadusega pidevalt uuendada tehnikaseadmeid meie ümber.”

Tulemaks toime lõputult muutuva vajadusega valveseadmeid uuendada, on üheks võimaluseks kulude planeerimisel eelistada valvetehnika renti. Näiteks maksab koduse valvesüsteemi raadiomodemi rent kõigest 4.80€ kuus ja selle kohene väljaostuhind on 216€. Rendi puhul ei pea klient kunagi muretsema saatjat uuendamise pärast – vajadusel teeb seda turvafirma oma kulu ja kirjadega ning kliendile ei esitata mingit arvet. Väljaostetud saatja puhul puudub küll igakuine rendimakse, kuid säilib risk kasutatava süsteemi aegumises.

Soovitused ja põhimõtted valveseadmete pikaealisuse tagamiseks:

  • Ükski tehnikaseade pole igavene ja valvesüsteem vajab uuendamist nagu iga teine koduelektroonika aparaat.
  • Valvetehnika vananemise puhul on üks kriitilisem osa signaali edastusseade.
  • Töökorras ja regulaarselt hooldatud valvesüsteemi pole reeglina vajadust uuendada, kui valvatava objekti turvalisuse vajadus püsib muutumatuna.
  • Ka mitteliikuvad elektroonikaseadmed kuluvad ning valvesüsteemi andurite tundlikkus võib ilma hoolduseta ajapikku väheneda.
  • Lihtsaim viis end seadmete vananemise eest kindlustada on võtta need pikaajalisele rendile ja jätta uuendamise kohustus turvafirmale.
  • Tellige oma valveseadmetele vähemalt üks kord aastas hooldus, et veenduda nende töökorrasolekus.