Telli tulekustutite kontroll koos valveseadmete hooldusega

Kustuti kontrollkleebis

Juba vanatarkus ütleb, et varas jätab varna seina, tuli ei jäta sedagi. Tuli nalja ei mõista ning oma kodu ja vara kaitseks astutavad sammud tasuvad end alati ära. Nüüd on see USS’i klientidele eriti lihtsaks tehtud, sest mitmeid vajalikke tulekustutusvahendeid saab osta otse meilt ja kustutite kontrolli teostame soovi korral teie kodus.

 

Kõik USS Security poolt paigaldatud nüüdisaegsed tehnilise valve süsteemid, milles sisalduvad ka suitsu- või temperatuuriandurid, annavad koduomanikule suurema turvatunde.

USS Security tuleohutusvaldkonna juhi Reio Laari sõnul edastab turvafirma juhtimiskeskusega ühendatud valvesüsteem tulekahjust häireteate igal juhul.

“Pole vahet, kas olete valve aktiveerinud või mitte – kui andur registreerib suitsu, vingugaasi või ebanormaalselt kiire temperatuuritõusu, annab süsteem häire edasi meie juhtimiskeskuse operaatorile. Valveteenuse valikul soovitan kindlasti täisteenust, kuna siis saadetakse alati patrull olukorda kontrollima ja väljasõidutasu sisaldub juba igakuises teenuse hinnas,” lausus Reio Laar.

Üksnes valveteenusele lootma jääda ei ole siiski mõistlik. Iga kodu, kontor või tööstushoone peab olema varustatud nõuetekohaste esmaste tulekustutusvahenditega. Korterites ja eramajades kehtib seadusega nõue omada vähemalt ühte suitsuandurit.

“Suitsuandur on kahtlemata suureks abiks, kuid see iseenesest ei aita vähimalgi määral süttinud tuld summutada. Lihtsaim ja odavaim vahend selleks on tulekustutustekk. Kümmekond eurot maksev tuletekk on täiesti hooldusvaba ning võimaldab suurepäraselt väiksema leegi summutada,” selgitab Reio Laar.

“Võtame lihtsa olukorra – kuumal pannil läheb rasv põlema. Suur leek ehmatab inimese eemale ning kartes põletada saada, ei julge ta tulikuumale pannile uuesti lähemale minna. Hetkega kasutusvalmis tulekustutustekki saab aga põlevale pliidile asetada ka veidi eemalt nii, et ise end tulega ei vigastaks.”

ATS 9

Teine vahend, mis peaks igas majapidamises olema, on ABC efektiivsusklassi universaalne tulekustuti nii põlevate tahkete ainete, vedelike, gaaside kui elektripinge all olevate seadmete kustutamiseks. Eramajadesse soovitame 6kg pulbrimassiga kustuteid kuid garaažiga elamutes on see seadusega suisa kohustuslik. 2-3kg sobib minimaalse abinõuna korteritesse ja oma väiksema kaalu tõttu vanematele inimestele, sõiduautodes peab alati kaasas olema vähemalt 1kg tulekustuti.

“Tulekustutist on reaalselt kasu vaid siis, kui see on paigaldatud väga hästi ligipääsetavasse kohta väljapääsu juurde ning seda on spetsialisti poolt regulaarselt kontrollitud. Väiksemate kustutite kontrolli peab tegema kindlasti kord aastas, suuremate puhul võib see olla ka korra kahe aasta tagant,” ütles Laar.

“USS Security’le on antud õigus teostada tulekustutite kontrolli ja väljastada sellekohaseid kleebiseid. Kuna valvesüsteeme tuleb üks kord aastas nii kui nii tehnikul hooldada lasta, siis on mõistlik väikse lisatasu eest kontrollida ka kodused tulekustutusvahendid. Vajadusel annab meie töötaja kliendile nõu või teostab kohapeal teie hoone ja sõidukite kustutite kontrolli. Nii saate suurema kindlustunde ning ka autoga tehnoülevaatusse mineku eel ei pea te jälle hakkama mõtlema, kas kustuti on aegunud ning kus seda kontrollida saab,” põhjendas Reio Laar hoolduse olulisust.

Ettevõtetele kehtivad tuleohutuse osas teised reeglid. Näiteks on suurematel kaubanduskeskustel, hotellidel, restoranidel, büroodel ja paljudel tööstushoonetel kohustuslik omada tulekahju valvesüsteemi, mis peab olema ühenduses päästeameti häirekeskusega.

Laari sõnul tuntakse seda kui 112 tulekahju häireedastuse teenusena.

ATS 16

“Automaatne tulekahjuteate edastamine häirekeskusesse võimaldab märgatavalt vähendada tulekahju tekkest päästemeeskonna saabumiseni ja kustutustööde alustamiseks kuluvat aega. Häireedastusteenus on kohustuslik kõrgendatud riskiga objektidel, kus tulekahju korral võivad ohus olla suure hulga inimeste elu ja tervis ning tulekahju puhkedes võivad tekkida suured varalised kahjud.

USS Security’l on 112 häireedastuse teenuse osutamisel suured kogemused. Meie teenust usaldab iga teine Eestis tegutsev ettevõte, kes peab seda oma objektidele paigaldama,” lausus Reio Laar.

Pane tähele!

  • Valveseadmete tellimisel soovitame tellida kindlasti ka suitsu-, vingugaasi- või temperatuurianduri paigaldus. Milline neist anduritest Sind parimal viisil tuleohu eest kaitseb, küsi USS Security klienditeenindusest või tehnikult.
  • Tehnilise valve süsteem annab tulekahjust häireteate ka siis, kui see ei ole valve alla seatud.
  • Hoolitse, et Sul oleks kodus esmased tulekustutusvahendid – tuletekk ja tulekustuti.
  • Tulekustuti saad tellida USS Security’st. Kodumajapidamises sobiliku 6kg kvaliteetse universaalkustuti hind on 29,90 eurot (sisaldab käibemaksu).
  • Tulekustuti on mõistlik osta ja iga-aastane kontroll tellida koos valveseadmete hooldusega. Sellisel juhul ei lisandu täiendavat tehniku väljasõidutasu ja ühe pulberkustuti kontroll maksab vaid 4 eurot (sisaldab käibemaksu). Kontrolli käigus veendub spetsialist tulekustuti töövalmiduses ja väljastab ametliku kontrollkleebise.
  • Tunne huvi, kas Sinu ettevõte on määratud kõrgendatud riskiga objektiks ja milliseid tuleohutusnõuded sellele kehtivad. Küsi julgesti nõu USS Security klienditeenindusest telefonil 619 1999 või klienditeenindus@uss.ee