Valehäirete vähendamine säästab raha ja parandab reageerimiskiirust

Enam kui 90% kõigist turvapatrullide väljasõitudest on põhjustatud valehäiretest. Iga põhjuseta väljasõit vähendab turvafirma võimekust kiirelt reageerida tõsistele hädaolukordadele ning toob kliendile suure tõenäosusega kaasa ka tavapärasest priskema arve. Valehäirete vähendamiseks on mitmeid lihtsaid nippe ja soovitusi.

Valehäirete põhjused

Turvasüsteemide levinumateks valehäirete põhjusteks on:

  • koduloomade liikumine
  • avatud uksed aknad
  • valesti sisestatud turvakoodid
  • sisenemine valve all olevatesse ruumidesse
  • hooldamata valveseadmed
  • loodusnähtused.

Eeltoodud loetelust vaid viimast ehk erinevatest loodusnähtustest põhjustatud valvesüsteemi häireid võib lugeda sellisteks, mida on raske vältida. Näiteks võib väga tugeva välguga kaasnev kõuemürin panna vibreerima hoone aknaklaasid ning ühes sellega ka klaasidele kinnitatud andurid. Kõigil ülejäänud juhtudel saab ruumide kasutaja astuda samme valehäirete vähendamiseks.

Lihtsustatult öeldes loetakse valvesüsteemi valehäireks kliendi mõjutada olevatest asjaoludest tekitatud häired.

Kui turvafirma juhtimiskeskusesse laekub häireteade, siis oleneb sellele reageerimine kliendiga sõlmitud lepingust. Täisteenuse puhul annab valveoperaator koheselt käskluse lähimale autole ning patrullekipaaž saadetakse igal juhul objekti kontrollima. Samal ajal püütakse telefoni teel ühendust saada ka valvatava hoone omanikuga, et täpsustada häire põhjuseid. Kui ilmneb, et häire oli põhjustatud kogemata ja klient on ise kodus, siis tühistatakse patrulli väljasõit. Kui klienti telefonis kätte ei saada, sõidab patrull alati kohale. Patrulli väljasõit on täisteenuse puhul kuutasu sees ning see kehtib vaid põhjendatud häirete korral. Kui aga USS Security turvapatrull tuvastab kliendi poolt põhjustatud valehäire, siis tuleb patrulli väljasõit turvafirmale täiendavalt hüvitada.

Tehnilise valve kombineeritud teenus erineb täisteenusest selle poolest, et laekunud häirele patrullauto väljasaatmiseks on vaja esmalt kliendi kinnitust. Saades nõusoleku patrulli väljasaatmiseks annab klient ühtlasi kinnituse täiendava tasulise teenuse tellimiseks. Kombineeritud teenuse puhul tuleb tasuda patrullekipaaži väljasõidu eest alati, sõltumata kas tegemist oli valehäirega või tõsise olukorraga.

Kui valehäireid ei ole, siis ei teki ka vajadust otsustada kas patrullekipaaži kohale saata või mitte. See aga tähendab valvesüsteemi omanikule üheviisi nii mugavamat kui turvalisemat elu ja kokkuhoitud raha.

Mida teha valehäirete vähendamiseks?

Majas või korteris vabalt ringi liikuvate lemmikloomade, eelkõige kasside ja koerte pidamisel tuleb arvestada tõsiasjaga, et ükski valvesüsteem ei suuda garanteerida 100% valehäirete vältimist. Tänapäeval on võimalik paigaldada niinimetatud “loomakindlaid liikumisandureid”, mille tundlikkust saab vastavalt vajadusele reguleerida. Anduritele seatakse häiresignaali andmiseks teatud parameetrid, milleks on näiteks liikuva objekti kaugus, mass või liikumise kiirus. Kui aga kass otsustab kapi otsa hüpata, siis hüppe kiirus ja kõrgus võib anduri jaoks olla ebastandardne olukord ja see fikseeritakse häirena. Enamikel juhtudel lahendavad spetsiaalsed loomakindlad andurid siiski probleemi hästi ära. Alternatiivina võib kaaluda koduloomadele avatud tubades näiteks liikumisandurite asendamist uste magnetandurite või klaasipurunemise anduritega, mis lubab loomal piiramatult liikuda ka valve alla pandud alal. Igal juhul soovitame juba valvesüsteemi planeerides mõelda võimalusele, kas soovite kunagi koduloomi võtta. Turvasüsteemi ümberehitamine on alati kulukam.

Õige anduri valik on oluline ka tuleohu ennetamisel. Nii tuleks köögis suitsuandurile eelistada pigem temperatuuriandurit. Sellega vähendatakse oluliselt võimalust, et praadimisest tingitud kerge suitsuvine annab tulekahjuhäire. Iseenesest reageeris andur ju õigele asjale, kuid kasutusmugavuse ning valehäirete vähendamise seisukohalt soovitame kliendile see siiski välja vahetada.

aken

Suur hulk valehäireid on põhjustatud lahti jäetud akendest ja rõduustest. Andurid reageerivad avatud aknast põhjustatud sooja ja külma õhu liikumisele ruumis ning annavad valehäire. Samuti võib piisavaks osutuda kardina lehvimine tuulutusasendisse jäetud akna juures. Turvalisuse ja avatud akende kaudu ruumide tuulutamise vahel on keeruline kompromissi leida ning mõlemat korraga tagada ei saa. Valve alla seatud objektidel tuleb uksed ja aknad sulgeda!

Kui olete valve mahavõtmisel eksinud ning sisestanud kogemata vale koodi, siis ärge sattuge paanikasse. Helistage koheselt USS Security juhtimiskeskusesse lühinumbril 1899 ning öelge valvatava objekti aadress, oma nimi ja salasõna. Kui olete veendunud, et häire oli ekslikult põhjustatud, siis paluge see operaatoril tühistada.

Kindlasti veenduge, et kõik teie pereliikmed oskaksid valehäire korral käituda ning teaksid salasõna. Kui PIN-koodiga turvasüsteemi kasutamine tundub liiga keeruline, siis on lisavõimalus paigaldada ka puldiga aktiveeritav valvesüsteem. Selline lahendus sobib hästi näiteks lastele või vanematele inimestele ja seda on sama lihtne kasutada kui auto signalisatsioonipulti. Ettevõtetes kehtib sama soovitus – informeerige kõiki töötajaid kuidas valvesüsteemi kasutada ning jagage paroolid neile, kes seda teadma peavad.

Valve all olevatesse ruumidesse sisenemisel tasub pärast süsteemi deaktiveerimist võtta hetk aega ja veenduda, et see tuli valvest maha. Selleks süttib sõrmistikul eraldi signaallamp või ilmub vastav tekst. Valvesüsteemidel on reeglina viitaeg alarmi deaktiveerimiseks ja seda saab vajadusel reguleerida. Kui teile tundub, et tavapärane 10-15 sekundit ei ole piisav, siis paluge USS Security hooldustehnikul seda muuta.

Valvesüsteemid võivad valehäireid anda ka ebapiisava hoolduse tõttu. Näiteks on üsna tavapärased olukorrad, kus regulaarselt hooldamata anduritesse teevad ämblikud pesa ja tundlik elektroonika annabki valehäire. Tellides kord aastas oma süsteemile hoolduse, võite kindlad olla, et pädev tehnik on teie seadmed üle kontrollinud ja nende töökindluses veendunud.

Valehäirete tuvastamine on oluline

Valehäired võivad olla põhjustatud ka valvesüsteemi riketest, mida on kliendil endal raske tuvastada. Riketest tingitud valehäired tähendavad, et süsteem ei pruugi õigesti töötada ja võib alt vedada just siis kui seda tegelikult vaja läheb. Arusaamatu põhjusega ning üha sagenevad valehäired on tõsiseks eelhoiatuseks, et süsteem vajab kiiremas korras spetsialisti poolt üle vaatamist.

Igasse häireteatesse tuleb äärmiselt tõsiselt suhtuda. Halvim lahendus on mitte süüvida selle põhjustesse ning jääda lootma, et edaspidi toimib kõik laitmatult. Seepärast on kliendil kohustus tulla häire korral võimalusel alati isiklikult objektile ning teha koos turvatöötajatega kindlaks selle põhjus. Kui klient ei vaevu korduvalt häire korral objektile tulema ning reageerinud patrullekipaažil pole välise vaatluse põhjal samuti võimalik sissemurdmist või muud häire põhjust tuvastada, loetakse selline väljasõit valehäireks.

Valehäire on otsene rahaline kulu kliendile, mida saab eelkirjeldatud lihtsate sammudega vältida. Kuid suur hulk valehäireid tähendab ka turvateenuse operatiivsuse vähenemist. Mida vähem on patrullekipaažil asjatuid väljasõite, seda paremas valmisolekus ollakse ning jõutakse kiiremini tõelise häirega objektidele. Mida enam on valehäireid, seda rohkem on turvafirma patrullid hõivatud nende teenindamisega ja on vältimatu reageerimisaeg pikeneb. Seega – vähendades valehäirete võimalusi, säästate raha ja suurendate oma turvalisust.